KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Glavne teme simpozijuma 2023

Glavne teme Prvog Međunarodnog simpozijuma: Arterijska hipertenzija u 21-om veku- pogled eksperata

31. Maj 2023, Pirot, Srbija

 

1.    Arterijska hipertenzija- od patofiziologije do savremenih trendova u prevenciji i tretmanu

2.    Asimptomatska hiperurikemija i arterijska hipertenzija

3.    Rezistentna hipertenzija- novi aspekti dijagnostike i terapije

4.    Hipertenzija starih

5.    Uloga hipertenzije u nastanku i progresiji kardiorenalnih oštećenja

6.    Vodiči za arterijsku hipertenziju u kliničkoj praksi

7.    Novi izazovi u nefarmakološkom tretmanu hipertenzije i kardiovaskularna protekcija

Vi ste ovde: Home