KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Program skupa 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivno pismo: dobrodošli na KARNEF 2023

Šesti međunarodni kongres KardionefrologijeKarnef 2023

Prvi međunarodni simpozijum arterijske hipertenzije

29-31. Maj 2023. godine

Hotel "Ana Lux" – Pirot, Srbija

Dragi prijatelji i kolege,

     Veliko mi je zadovoljstvo i čast da Vas u ime Organizacionog odbora pozovem na jedanaesti sastanak Udruženja za kardionefrologiju Srbije. Po prvi put on će biti  organizovan u vidu dva posebna skupa: Šestog međunarodnog kongresa kardionefrologije i Prvog međunarodnog simpozijuma arterijske hipertenzije.

„Karnef“ je već tradicionalni skup kardiologa i nefrologa na kome učestvuju i lekari drugih specijalnosti: fiziolozi, patofiziolozi, biohemičari, farmakolozi, endokrinolozi, pulmolozi, anesteziolozi i radiolozi. Od velikog značaja je i učešće farmaceuta, hemičara i biologa. Multidisciplinarni pristup problematici udruženih bolesti srca i bubrega je jedini ispravni put koji omogućuje rano otkrivanje,  pravilnu dijagnostiku, prevenciju i lečenje ovih stanja.

Kao posebna tematska celina, izdvojena je arterijska hipertenzija koja i danas po kompleksnosti patofizioloških zbivanja i kliničkim manifestacijama predstavlja izazov za adekvatno lečenje i prevenciju. Ona je i glavni razlog nastanka multiorgan oštećenja i to na prvom mestu srca i bubrega.

Rad skupa će se odvijati kroz tematske sesije, plenarna predavanja, edukativne seminare, direktne susrete učesnika sa ekspertima iz pojedinih oblasti i poster sesije. Biće održano preko četrdeset predavanja, a predavači će biti eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, što svakako ukazuje na značaj i visoki kvalitet sastanka.

I ovog puta biće organizovana posebna sesija namenjena prikazima radova mladih iztraživača na polju kardionefrologije i dodeljena nagrada za najbolji rad, kao i sesija eksperimentalne kardionefrologije koja kao bazična naučna disciplina umnogome doprinosi razumevanju kompleksnih etiopatogenetskih mehanizama interakcije srca i bubrega.

Pored naučnog, skup ima i visoki edukativni potencijal. On predstavlja školu kardionefrologije, jedinstvenu, ne samo na prostorima naše zemlje i regiona, već i u Jugoistočnoj Evropi.

Naš jedanaesti sastanak vezan je i za godinu u kojoj obeležavamo značajan jubilej- 20 godina postojanja i rada Udruženja za kardionefrologiju Srbije. Ovo je vreme da analiziramo gde je mesto kardionefrologije danas, šta je njena budućnost i koji su izazovi i dileme na tom putu.

Uloga Udruženja za kardionefrologiju Srbije u organizaciji ovih skupova i u kontinuiranom radu na problemima otkrivanja uzroka i adekvatnog tretmana bolesnika sa udruženim bolestima srca i bubrega prepoznata je i od strane velikih svetskih asocijacija. Od marta meseca 2016. godine naša organizacija je pridruženi član Svetskog udruženja nefrologa.

Pozivam Vas da nam se pridružite, aktivno učestvujete na sastanku i tako doprinesete razvoju ove interdisciplinarne grane medicine u Srbiji.

U nadi da se uskoro vidimo u Pirotu, srdačno Vas pozdravljam sa porukom "Nauči više, radi bolje i radi u korist bolesnog čoveka".

Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Sonja Radenković

Vi ste ovde: Home Naslovna 2023 ss