KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Instrukcije za pripremu radova za štampu

INSTRUKCIJE ZA PRIPREMU RADOVA (rok za slanje radova 15.04.2023)

Poštovane kolege, u prilogu se nalaze instrukcije za pripremu radova za KARNEF 2023. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite Naučnom Odboru skupa.

Za sve prijavljene radove se pretpostavlja da su prethodno neobjavljivani, osim ako se to eksplicitno ne navede.
Potrebno je da je svaki autor dovoljno učestvovao u radu kako bi preuzeo odgovornost za sadžaj rada. Učešće u radu podrazumeva dizajn ili analizu i interpretaciju podataka ili i jedno i drugo.
Radovi se prijavljuju kao Microsoft Word dokumenti.

 

Tekst

Redosled teksta treba da bude sledeći:

1. Naslovna strana koja sadrži:

    • Naslov rada
    • Temu i njen redni broj
    • Podatke o autoru i koautorima
    • Ime i ostali podaci (adresa, telefon, fax, email adresa) glavnog autora treba da budu podvučeni.

2. Apstrakt rada dužine 250 reči na engleskom i na srpskom jeziku treba da bude na posebnoj strani. Apstrakt treba da sadrži četiri paragrafa: uvodpacijenti i metoderezultati  i zaključak.


3. Ključne reči: ne više od 6 reči koje karakterišu glavne teme rada.


4. Na novoj strani: uvodpacijenti i metoderezultatidiskusijareferencetabelelegenda za slike i tabele. Sve stranice treba da budu numerisane. Glavni naslovi treba da budu na posebnoj liniji.
Sve statističke metode treba detaljno da budu opisane u sekciji pacijenti i metode, i sve ne poopšte poznate metode treba da budu u potpunosti objašnjene ili potkrepljene referencama.

 

Tabele
Tabele treba da budu na posebnim stranicama i to nakon liste referenci. Sve tabele moraju biti numerisane i svaka treba da ima svoj kratak naslov. Tekst treba da sadrži reference na tabele koje moraju biti jednostavne i informacije sadržane u tabelama ne treba da se ponavljaju u tekstu.

 

Slike
Slike treba da budu ili uključne u rad ili poslate kao .tif fajlovi. Potrebna rezolucija: 1200 dpi za crteže i 300 dpi za slike u boji. Ako se slika šalje kao .tif fajl, ime fajla treba da sadrži broj slike i njen naslov.

Primer: Slika_3_Distribucija_krvnog_pritiska_u_toku_24h.

Kadgod je to moguće, slika treba da se uklopi u širinu jedne kolone teksta, što je 80 mm.

 

Skraćenice
Skraćenice ne treba upotrebljavati u naslovima. Savetuje se autorima da izbegavaju preteranu upotrebu neustaljenih skraćenica.

 

Naučne merne jedinice
Sve naučne merne jedinice moraju biti u SI jedinicama.

 

Reference
Reference treba da budu numerisane po redosledu kako se pojavljuju u tekstu. Na kraju rada treba da postoji potpuna lista referenci gde su imenovani svi autori, osim ako ih je šest ili više kada treba navesti samo prva tri autora. Imena autora treba da budu praćena naslovom rada, nazivom časopisa, godinom publikacije, brojem izdanja i brojem prve i poslednje stranice rada.

Primeri:

1. Wing AJ, Broyer M, Brunner FP et al. Combined report on regular dialysis and transplantation in Europe. Proc Eur Dial Transplant Assoc 1983; 20: 5-78.

Knjige:
2. Roberts NK. The cardiac conducting system and the His bundle electrogram. Appleton-Century-Crofts, New York, 1981: 49-56.

Odlomci knjiga:
3. Rycroft RJG, Calnan CD. Facial rashes among visual display unit (VDU) operations. In: Pearce BG (ed), Health hazards of VDUs. Willey, London, 1984: 13-15.

Slanje radova
Konačnu verziju rada treba poslati na sledeću adresu: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Vi ste ovde: Home