KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Glavne teme kongresa- KARNEF 2023

Glavne teme Šestog Međunarodnog kongresa kardionefrologije KARNEF- 2023

29.-30. Maj 2023 Pirot Srbija

 

1.    Sadašnjost i budućnost kardionefrologije- izazovi i dileme

2.    Novine u razumevanju etiopatogenetskih mehanizama i rizik faktora nastanka udruženih bolesti srca i bubrega

3.    Inflamacija, ateroskleroza i kardiorenalne bolesti- od funkcionanih i strukturnih promena do terapije

4.    Primarne bolesti srca i bubreg

5.    Dijabetes melitus, lipidni poremećaji i gojaznost- rizik faktori ili prediktori udruženih oštećenja srca i bubrega

6.    Bolesti bubrega, dijaliza, transplantacija i srce

7.    Pulmo-kardiorenalna oštećenja- koliko smo danas daleko od stvarnog rešenja problema?

8.    Hematološke komplikacije kod pacijenata sa bolestima srca i bubrega- mehanizmi i lečenje

9.    Savremeni dijagnostički i diferencijalno dijagnostički pristupi u kardiorenalnoj medicini

10.  Prevencija i tretman udruženih bolesti srca i bubrega, danas

11.   Aktuelni terapijski tretmani u svetlu kontinuirane saradnje kardiologa i nefrologa

12.  SLGT2 inhibitori u prevenciji i lečenju kardiorenalnih oštećenja- od mita do realnosti 

13.  Eksperimentalna kardionefrologija

 

 

Vi ste ovde: Home