KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Glavne teme kongresa

1.  Kardiovaskularni sistem i COVID-19

2.  Bubreg i COVID-19

3.  Pulmo-kardio-bubrežna interakcija u COVID-19

4.  Šta je važno za razumevanje faktora rizika i markera za pojavu pridruženih bolesti srca i bubrega kod infekcije COVID-19?

5.  Hematološke komplikacije kod bolesti srca i bubrega - uzrokovane koronavirusom - mehanizmi i lečenje

6.  COVID-19 kod bolesnika sa transplantacijom bubrega - rano otkrivanje, mehanizmi, lečenje i zaštita

7.  Dijabetes melitus, COVID-19 i kardiorenalna oštećenja

8.  COVID-19 i hipertenzija: Šta znamo,a šta ne znamo?

9.  Pulmonarni i reno-pulmonarni sindrom posmatran sa aspekta diferencijalne dijagnoze i lečenja

10.  Biomarkeri povezani sa napredovanjem bolesti COVID-19

11.  Pulmo-kardiorenalna oštećenja danas- koliko smo daleko od stvarnog rešenja problema?

12. Eksperimentalna kardionefrologija

 

Vi ste ovde: Home