KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Slobodna saopštenja

Pozivamo Vas da aktivno učestvujete u radu Kongresa, kao autori radova koji će biti saopšteni u okviru poster sesija i foruma za mlade

Autori se opredeljuju za jednu od ponuđenih tematskih oblasti:

1.    Etiopatogenetski mehanizmi multiorgan  oštećenja u Covid -19

2.    Klinićke manifestacije Covid-19-komplikacija na kardiovaskularnom sistemu

3.    Covid – 19  infekcija i bubreg

4.    Covid-19 infekcija kod pacijenata na hroničnom hemodijaliznom programu

5.    Etiopatogenetski aspekti pulmo-kardio renalne interakcije

6.    Abnormalnosti  u koagulacionom statusu kod  Covid-19 i kardiorenalna oštećanja

7.    Kardionefrologija u svakodnevnoj  kliničkoj praksi -Prikaz kliničkih  slučajeva

8.    Dijagnostički i diferancijalno dijagnostički kriterijumi  procene pulmo kardiorenalnih oštećenja

9.    Nefarmakološka i farmakološka terapija pulmo- kardio-renalnih komplikacija u  Covidom-19

10.     Eksperimentalna kardionefrologija

Vi ste ovde: Home