KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

U Pirotu je završen Peti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije- Karnef 2021

Kongres je okupio preko dvesta učesnika, lekara, biohemičara i farmaceuta. Posle devet uspešno organizovanih međunarodnih sastanaka Udruženja za kardionefrologiju Srbije, ovaj deseti je predstavljao poseban i najteži izazov, obzirom da je organizovan u uslovima svetske  pandemije i pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji.

Zahvaljujući velikom trudu i entuzijazmu organizatora, dobrom odzivu predavača, podršci grada Pirota, podružnice SLD Pirot i regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, može se reći da je Peti kongres kardionefrologije i hipertenzije jedan od najboljih skupova srpske kardionefrologije i da je u potpunosti opravdao očekivanja. Tematika, sadržaj i kvalitet predavanja, su bili glavni elementi zajedničke procene predavača i slušalaca, da Kongres zaslužuje odličnu ocenu.

Svoje radove saopštio je multidisciplinarni tim predavača- eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Glavna tema Kongresa je bila Kardionefrologija u svetlu pandemije sa Covidom-19. Prezentovana su najnovija saznanja o mehanizmima multiorgan- oštećenja u ovoj bolesti, njenim kliničkim manifestacijama, dijagnostičikim i terapijskim protokolima, sa posebnim osvrtom na akutne i hronične komplikacije na srcu, plućima i bubrezima. Obrađeno je i pitanje uticaja Covida-19 na specifične populacije, kao što su pacijenti sa šećernom bolešću i oni na dijalizi, kao i oni sa transplantiranim bubregom.

U okviru tri dana rada Kongresa, održano je devet sesija, tri plenarna predavanja, jedan edukativni seminar, poster prezentacija i forum za mlade lekare. Kongres je zatvoren okruglim stolom na temu: Pulmo-kardio-renalna oštećenja danas- koliko smo daleko od realnih rešenja ovog problema? Posebnost ovog okruglog stola bila je u neposrednoj mogućnosti da se pored tima predavača ukljuće i učesnici kongresa sa svojim komentarima, pitanjima i predlozima. Još jednom je istaknuta neophodnost bolje saradnje kardiologa, pulmologa i nefrologa u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a ne samo na akademskim sastancima. Ova saradnja bi doprinela ne samo boljem poznavanju interakcije organa i organskih sistema, lečenju i dijagnostici bolesti, već i njihovoj prevenciji, što je imperativ moderne medicine.

Neka ova poruka bude Vaš osnovni motiv u radu sa bolesnim čovekom, a neka ovakvi sastanci pomognu ostvarivanju tog cilja

RAZJASNITI PROŠLO, SHVATITI SADAŠNJE I PREDVIDETI BUDUĆE: TO JE ZADATAK LEKARA

 

DOVIĐENJA DO KARNEFA 2023 GODINE!

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss U Pirotu je završen Peti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije- Karnef 2021