KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Poziv i uslovi učešća

Peti međunarodni kongres kardionefrologije održaće se od 17. do 19. septembra 2021. godine u Pirotu, u organizaciji Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

 

Kongres je akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare sa sledećim brojem  bodova: 

1. Pasivno učešće: 10

2. Aktivno učešće (poster  prezentacija): 11

3. Za usmeno izlaganje: 13

4. Pozvani predavači: 15 

 

Vaše prisustvo i učesće na Kongresu zahteva da se registrujete

 

Registracija ušesnika Kongresa moguća je uz uplatu kotizacaja :

-Za istraživače, doktorante i specijalizante koji nisu u radnom odnosu (uz adekvatan dokaz),  kotizacija je 3500 RSD do 31.07.2021, a nakon tog roka je 5000 RSD. 

 -Za ostale učesnike (grupa od 10 i više) kotizacija je 5000 RSD do 31.07.2021, a posle tog roka je 7000 RSD.

 -Pojedinačne kotizacije do 31.7.2021. su 7000 RSD, a nakon tog roka su 9000 RSD. 

 

Uplata kotizacija

Kotizacije uplatiti na račun Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Broj računa: 105000000002254988-Karnef, AIK banka

 

Napomene: 

1. Na uplatnici, polje model ostaviti prazno, a u polje poziv na broj upisati broj licence ili matični broj.

2. Ako do sada niste bili član Udruženja– registrujte se i učlanite u Udruženje za kardionefrologiju Srbije. Ovim stičete pravo da aktivno učestvujete u radu Udruženja, prisustvujete skupštini Udruženja, predlažete i birate članove predsedništva. 

 

Učlanjenje je besplatno, a PRIJAVA se podnosi online.

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss Poziv i uslovi učešća