KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Pozivno pismo 2021

 

Peti Međunarodni Kongres Kardionefrologije i Hipertenzije

Datum održavanja: 17-19. septembar 2021. godine

Mesto održavanja: Pirot

U ovim novim okolnostima, sa iskrenom verom da dolaze bolji dani, pozivamo Vas na deseti  sastanak Udruženja za kardionefrologiju Srbije i Peti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije ,,KARNEF 2021“, koji će se održati od 17.09 do 19.09 2021. godine u Pirotu.

Ovo je i godina u kojoj proslavljamo punoletstvo našeg Udruženja .

,,KARNEF“ je već tradicionalni skup kardiologa i nefrologa na kome učestvuju i lekari drugih specijalnosti: fiziolozi, patofiziolozi, biohemičari, klinički biohemičari, farmakolozi, endokrinolozi, pulmolozi, transfuziolozi, anesteziolozi. Od nesumljivog značaja je i učešće farmaceuta, hemičara i biologa. 

Mutidisciplinarni pristup kod pacijenata sa udruženim bolestima srca i bubrega je od neprocenjivog značaja u ranom otkrivanju, dijagnostici, prevenciji i lečenju, obzirom na složene etiopatogenetske mehanizme nastanka i razvoja ovih bolesti.

Obzirom na aktuelnu situaciju, odlučili smo da osnovna tematika ovog kongresa bude

Kardionefrologija u svetlu pandemije  COVID-19.

To znači da će najviše biti reči o kardio-pulmo renalnim interakcijama, rizik faktorima, mehanizmima oštećenja, dijagnostičkim i diferencijalno dijagnostičkim kriterijumima, kao i terapijskim mogućnostima. Posebna pažnja biće posvećena novoj preventivnoj terapiji kao najvažnijem tretmanu koji utiče na ishod bolesti.

Kao i prethodnih godina, na sastanku će biti, pored domaćih, i veliki broj stranih predavača, što svakako govori o značaju i kvalitetu skupa.. Ovo je deseta škola kardionefrologije, jedinstvena, ne samo na prostorima naše zemlje, već i u regionu i u jugoistočnoj Evropi.

Rad skupa će se odvijati kroz plenarna predavanja, tematske sesije, edukativne seminare, i direktne susrete učesnika sa ekspertima iz pojedinih oblasti.

Uloga Udruženja za kardionefrologiju Srbije u organizaciji ovih skupova i u kontinuiranom radu na problemima otkrivanja uzroka i adekvatnog tretmana bolesnika sa udruženim bolestima srca i bubrega prepoznata je i od strane velikih svetskih asocijacija. Od marta meseca 2016. godine naša organizacija je pridruženi član Svetskog udruženja nefrologa.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u radu skupa i tako doprinesete daljem razvoju kardionefrologije u Srbiji. Do skorog viđenja u Karnefu 2021, srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor Karnef  2021

Vi ste ovde: Home