KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Dobrodošli na KARNEF 2015

Udruženje za kardionefrologiju Srbije KARNEF

  

Dragi prijatelji i kolege,

Veliko mi je zadovoljstvo da Vas pozovem na Drugi internacionalni kongres kardionefrologije i hipertenzije "KARNEF 2015", koji će se održati od 7. do 9. maja 2015. godine u Nišu.

To je sedmi zajednički skup kardiologa i nefrologa Srbije i drugi skup kardiologa i nefrologa Jugoistočne  Evrope, na kome će učestvovati veliki broj eminentnih predavaca iz zemlje i inostranstva. U radu će nam se pridružiti fiziolozi, patofiziolozi, klinički farmakolozi, biohemičari, endokrinolozi, vaskularni i kardio-hirurzi.
Na sastanku će se razmatrati najnoviji aspekti KVS komplikacija u bubrežnih bolesnika, sa posebnim osvrtom na njihovu ranu dijagnostiku, prevenciju i specifičnosti lečenja. Posebno mesto daće se i uticaju primarnih bolesti srca na oštećenja bubrega, što je danas izuzetno važan problem, jer promene u funkciji bubrega odlučuju prognozu primarne bolesti srca. Kao i do sada, problemima arterijske hipertenzije biće posvećena izuzetna pažnja, pri čemu će u glavna tema biti rezistentna hipertenzija, kao hipertenzija visokog kardiorenalnog rizika, uključujući i pitanja njene dijagnostike, tretmana i primenu novih procedura.
 
Pored pozvanih predavača u ovoj, već tradicionalnoj školi kardionefrologije važno je i Vaše učešće sa slobodnim saopštenjima u vidu usmenih i poster prezentacija.
 
Za ovih dvanaest godina prešli smo dugi put. Nije bilo lako da ubedimo nefrologe da njihovi pacijenti pored bubrega imaju i srce, a možda je jos teže bilo kardiolozima skrenuti paznju da je srce funkcionalno u bliskoj vezi sa bubregom i da kad leče srce obavezno misle na bubreg. Uspeli smo da ostvarimo saradnju sa drugim profilima medicinskih specijalnosti, što ukazuje da smo postigli svetske nivoe u radu koji kao imperativ ukljucuje multidisciplinarni pristup i timski rad.
 
Do skorog viđenja u Nišu, srdačan pozdrav,

Prof. dr Sonja Radenković
Predsednik Organizacionog Odbora


Marina Deljanin Ilić

Drage kolege,

Čast mi je i zadovoljstvo da Vas u ime Naučnog Odbora pozovem na Drugi internacionalni kongres kardionefrologije i hipertenzije „KARNEF 2015“, koji će se održati od 7. do 9. maja 2015. godine u Nišu.

Program sedmog zajedničkog skupa kardiologa i nefrologa Srbije i drugog skupa kardiologa i nefrologa Jugoistočne Evrope koncipiran je tako da bude dinamičan i interaktivan uz učešće eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva.

Naučni program uključuje plenarna predavanja, edukativne seminare, interaktivnu diskusiju, usmena saopštenja originalnih radova i poster sesije.

U ime Naučnog Odbora pozivam Vas da svojim prisustvom i aktivnim učešćem doprinesete naučnom uspehu skupa.

Srdačan pozdrav,
Prof. dr Marina Deljanin Ilić
Predsednik Naučnog Odbora

Vi ste ovde: Home