KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Kidney and blood pressure research (Karger Journals)

Prof dr.Sonja Radenković predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije izabrana za člana Uredništva poznatog evropskog časopisa Kidney and Blood Pressure Research  (Karger Journals)”.

 

Dear Professor Radenkovic

Welcome to the Editorial Board of Kidney and Blood Pressure Research, we are very happy that you join the team. Your name will be included in the online Editorial Board in the next few days.

Kind regards

Yvonne Rebmann

Editorial Office Specialist
+41 61 306 1351
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Pozivamo sve članove Udruženja za kardionefrologiju Srbije da šalju svoje radove navedenom časopisu.

Zvanično obaveštenje za dodelu nagrada

 Udruženje za kardionefrologiju Srbije

 KARNEF

 

 

 Poštovane koleginice i kolege,

 

Po javnom pozivu, Udruženje za kardionefrologiju Srbije, dodelilo je nagrade za tri najbolje objavljene publikacije u oblasti kardionefrologije za 2020. godinu.

 

Prva nagrada

Claudio Ronco, ThiagZo Reis, Faeq Husain-Syed:

Management of acute kidney injury in patients with COVID-19. The Lancet Respiratory Medicine 2020; 8: 738-742. doi: 10.1016/ S2213-2600(20)30229-0 (IF 25,094)

 

Druga nagrada

Reinhold Kreutz, Engi Abd El-Hady Algharably, Michel Azizi,Piotr Dobrowolski, Tomasz Guzik, Andrzej Januszewicz, Alexandre Persu, Aleksander Prejbisz, Thomas Gu ̈nther Riemer, Ji-Guang Wan, Michel Burnier.

Hypertension, the renin-angiotensin system, and the risk of lower respiratory tract infections and lung injury: implications for COVID-19. Cardiovascular Research 2020; 116: 1688-1699. doi: 10.1093/cvr/cvaa097 (IF 8,168)

 

Treća nagrada

Bernard Canaud, Allan Collins, Frank Maddux.

The renal replacement therapy landscape in 2030: reducing the global cardiovascular burden in dialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantion 2020; 35: ii51-ii57. doi: 10.1093/ndt/gfaa005 (IF 4,531)

 

 

 

 

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije,

 

Prof. dr Sonja Radenković

Instrukcije za pripremu radova za štampu

Poštovane kolege, u prilogu se nalaze instrukcije za pripremu radova za KARNEF 2021. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite Naučnom Odboru skupa.

Za sve prijavljene radove se pretpostavlja da su prethodno neobjavljivani, osim ako se to eksplicitno ne navede.
Potrebno je da je svaki autor dovoljno učestvovao u radu kako bi preuzeo odgovornost za sadžaj rada. Učešće u radu podrazumeva dizajn ili analizu i interpretaciju podataka ili i jedno i drugo.
Radovi se prijavljuju kao Microsoft Word dokumenti.

Tekst
Redosled teksta treba da bude sledeći:

1. Naslovna strana koja sadrži:

    • Naslov rada
    • Temu i njen redni broj
    • Podatke o autoru i koautorima
    • Ime i ostali podaci (adresa, telefon, fax, email adresa) glavnog autora treba da budu podvučeni.

2. Apstrakt rada dužine 250 reči na engleskom i na srpskom jeziku treba da bude na posebnoj strani. Apstrakt treba da sadrži četiri paragrafa: uvodpacijenti i metoderezultati  i zaključak.


3. Ključne reči: ne više od 6 reči koje karakterišu glavne teme rada.


4. Na novoj strani: uvodpacijenti i metoderezultatidiskusijareferencetabelelegenda za slike i tabele. Sve stranice treba da budu numerisane. Glavni naslovi treba da budu na posebnoj liniji.
Sve statističke metode treba detaljno da budu opisane u sekciji pacijenti i metode, i sve ne poopšte poznate metode treba da budu u potpunosti objašnjene ili potkrepljene referencama.

 

Tabele
Tabele treba da budu na posebnim stranicama i to nakon liste referenci. Sve tabele moraju biti numerisane i svaka treba da ima svoj kratak naslov. Tekst treba da sadrži reference na tabele koje moraju biti jednostavne i informacije sadržane u tabelama ne treba da se ponavljaju u tekstu.

 

Slike
Slike treba da budu ili uključne u rad ili poslate kao .tif fajlovi. Potrebna rezolucija: 1200 dpi za crteže i 300 dpi za slike u boji. Ako se slika šalje kao .tif fajl, ime fajla treba da sadrži broj slike i njen naslov.

Primer: Slika_3_Distribucija_krvnog_pritiska_u_toku_24h.

Kadgod je to moguće, slika treba da se uklopi u širinu jedne kolone teksta, što je 80 mm.

 

Skraćenice
Skraćenice ne treba upotrebljavati u naslovima. Savetuje se autorima da izbegavaju preteranu upotrebu neustaljenih skraćenica.

 

Naučne merne jedinice
Sve naučne merne jedinice moraju biti u SI jedinicama.

 

Reference
Reference treba da budu numerisane po redosledu kako se pojavljuju u tekstu. Na kraju rada treba da postoji potpuna lista referenci gde su imenovani svi autori, osim ako ih je šest ili više kada treba navesti samo prva tri autora. Imena autora treba da budu praćena naslovom rada, nazivom časopisa, godinom publikacije, brojem izdanja i brojem prve i poslednje stranice rada.

Primeri:

1. Wing AJ, Broyer M, Brunner FP et al. Combined report on regular dialysis and transplantation in Europe. Proc Eur Dial Transplant Assoc 1983; 20: 5-78.

Knjige:
2. Roberts NK. The cardiac conducting system and the His bundle electrogram. Appleton-Century-Crofts, New York, 1981: 49-56.

Odlomci knjiga:
3. Rycroft RJG, Calnan CD. Facial rashes among visual display unit (VDU) operations. In: Pearce BG (ed), Health hazards of VDUs. Willey, London, 1984: 13-15.

Slanje radova
Konačnu verziju rada treba poslati na sledeću adresu: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

Poziv za dodelu nagrada

 

Udruženje za kardionefrologiju Srbije


KARNEF

 

Poštovane koleginice i kolege,

pozivam Vas da konkurišete za nagrade za najbolje publikacije u 2020. godini u oblasti kardionefrologije.

Neophodno je da bar jedan od koautora publikacije koja se nominuje za nagradu bude član Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Molim Vas da predložene radove pošaljete do 01..03.2021. godine na e-mail adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Nagrade će biti svečano dodeljene na Petom međunarodnom kongresu kardionefrologije i hipertenzije - Karnef 2021.

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije

 

Prof. dr Sonja Radenković

 

Slanje sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15.03.2021. 24:00h. Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi poslati sažeci podležu recenziji. Samo oni prihvaćeni od strane recenzenata biće štampani kao radovi u celini u zborniku radova M30 i prihvaćeni za poster ili usmenu prezentaciju na Kongresu.

Autori će biti obavešteni o rezultatima recenzije do 01.04.2021. Za autore čiji sažeci budu prihvaćeni, rok za slanje radova u celini je 1.05.2021.

 

Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi sažeci salju se isključivo putem elektronske pošte, na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . U naslovu poruke obavezno navesti ime i prezime vodećeg autora, kao i naziv institucije u kojoj radi. Uz email poruku priključiti fajl koji sadrži sam sažetak u MS Word for Windows formatu. Veličina stranice treba da bude A4 (210x297mm), sa marginama od 3cm sa leve i desne strane, orijentacija "Portrait". Font Arial, veličina fonta 10 (bez izuzetaka za naslove i sl.). 

Na prvoj strani navesti sledeće informacije:

1.        Ime, prezime, naziv i adresu institucije, kontakt adresu, telefonski broj i email adresu vodećeg autora.

2.        Imena, prezimena i nazive institucija (uključujući adrese) koautora.

3.        Redni broj i naziv odabrane tematske oblasti.

4.        Naziv rada - sažetka na engleskom i srpskom jeziku.

 

Važno: U nazivu rada NE koristiti skraćenice, osim kada je to apsolutno neophodno.

Druga strana treba da sadrži:

1.        Naziv rada - sažetka, na engleskom i srpskom jeziku

2.        Tekst sažetka, na engleskom i srpskom jeziku.

 

Važno: Na drugoj strani nikako NE navoditi imena autora, koautora i institucija u kojima rade. Skraćenice, ukoliko su korišćene, treba da budu definisane pri njihovom prvom pojavljivanju u tekstu (pri čemu skrećenicu treba navesti u zagradi), s tim što bi trebalo izbegavati one koje nisu opšte prihvaćene. 
Koristiti SI (Systeme Internationale) jedinice, kada god je to moguće.

Tekst sažetka može imati najviše 30 redova. Tekst sažetka podeliti u sledeće sekcije:

1.        Uvod

2.        Pacijenti i metode

3.        Rezultati

4.        Zaključak

 

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss