Prijava radova i slanje sažetaka 2019

Tematske oblasti kongresa i sobodnih saopštenja:

1.      Sadašnjost i budućnost kardionefrologije kod nas i u svetu

2.      Kardionefrologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi (uključeni prikazi slučajeva)

3.      Novine u dijagnostici i lečenju udruženih bolesti srca i bubrega

4.      Srce, bubreg i dijaliza

5.      Kardiovaskularne komplikacije kod bolesnika sa transplantiranim bubregom

6.      Dijabetes, gojaznost i kardiorenalna oštećenja

7.      Kardio-pulmonalno-renalna interakcija

8.      Poremećaji balansa vode i elektrolita u bolestima srca i bubrega

9.      Uloge hipertenzije u nastanku i progresiji kardiorenalnih oštećenja

10.    Medicinska hemija - novi potencijalni agensi u tretmanu udruženih bolesti srca i bubrega

11.    Eksperimentalna kardionefrologija

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za lekare farmaceute i biohemičare.

Organizatori:                                                                                  Pokrovitelji:

Udruženje za kardionefrologiju Srbije                                        Internacionalno udruženje nefrologa (ICN)

                                                                                                        Evropsko udruženje za kardionefrologiju (ECNA)

                                                                                                        Ministarstvo prosvete, nauke i tehološkog razvoja Republike Srbije

Broj bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:

1. Pasivno učešće: 10

2. Aktivno učešće (poster, prezentacija): 11

3. Za usmeno izlaganje: 13

4. Pozvani predavači: 15 

Web sajt Udruženja za kardionefrologiju:

http://www.karnef.org

E-mail adresa Kongresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

E-mail adresa organizatora Kongresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Detaljne informacije o Kongresu, uslovima učešća na skupu i uputstva za pisanje sažetaka nalaze se na zvaničnom sajtu Udruženja za kardionefrologiju.

Sažetke slati isključivo elektronskim putem na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .