KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Pozvani predavači

KARNEF- 20 godina kardionefrologije u Srbiji

U 2023-oj godini, Udruženje za kardionefrologiju Srbije, obeležiće značajan jubilej: dvadeset godina postojanja i rada!

Naša aktivnost ogledala se u kontinuiranoj edukativnoj delatnosti i organizaciji velikog broja skupova, od sastanaka, seminara, simpozijuma, do međunarodnih kongresa. Polako, ali sigurno, ušli smo u tradiciju i postali prepoznatljivi po kvalitetu rada. Svakako da je multidisciplinarni pristup problemima udruženih bolesti srca i bubrega i uključivanje međunarodnog tima koga čine eminentni stručnjaci iz oblasti koje se prezentuju na kongresu, kjučni faktor.

Na deset međunarodnih skupova u organizaciji Udruženja za kardionefrologiju, saopšteno je preko 500 radova, a bilo je više od 100 predavača iz inostranstva. Ovaj jubilej je pravi trenutak da se setimo njih i izrazimo posebnu zahvalnost jer su doprineli razvoju kardionefrologije u Srbiji. 

 

 

 

 

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

1

Prof dr Rok Accetto

Ljubljana, Slovenia

 

 

 

 

*

*

*

 

*

 

2

Prof. dr Horia Balar

Bucharest, Romania

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

3

Prof. dr Mufta Barbullushi

Tirana, Albania

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

4

Prof. dr Sebastjan Bevc

Maribor, Slovenia

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

5

Dr. Antonio Bellasi

Bergamo, Italy

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

6

Asst. dr Marjan Bosevski

Skopje, North Macedonia

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

7

Prof. dr Aneta Bošković

Podgorica, Montenegro

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

8

Prof. dr Bernand Canaud

Montpellier, France

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

9

Prof. dr Gianni Capasso

Naples, Italy

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

10

Dr. Francesco Carluccio

Lecce, Italy

 

*

*

 

*

 

 

 

 

 

11

Prof. dr Anđelka Ćelić

New Haven, USA

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

12

Prof. dr Dejan Dinevski

Maribor, Slovenia

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

13

Prof. dr Robert Ekard

Maribor, Slovenia

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

14

Prof. dr Kallistratos Emmanouil

Athens, Greece

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

15

Prof dr Enrico Fiaccadori

Parma, Italy

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

16

Dr Fulvio Floctari

Roma, Italy

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

17

Prof. dr Toshiro Fujita

Tokio, Japan

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

18

Asst. Prof. Marko Gričar

Ljubljana, Slovenia

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

19

Prof dr Radovan Hojs

Maribor, Slovenia

 

 

 

*

*

*

*

 

*

*

20

Prof dr Peter Kotanko

New York, USA

 

 

 

*

 

*

*

*

 

 

21

Prof. dr Franc Kozjek

Ljubljana, Slovenia

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Prof. dr Deirdre Lane

Birmingham, England

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

23

Prof. dr Gérard M. London

Paris, France

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

24

Dr. Luca Di Lullo

Rome, Italy

 

 

 

 

 

*

*

 

*

*

25

Dr. Jan Menne

Hanover, Germany

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

26

Prof. dr Enisa Mešić

Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

27

Prof. dr Sunčica Petrovska

Skopje, North Macedonia

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

28

Prof. dr Rafael Ponikvar

Ljubljana, Slovenia

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

29

Prof. dr Jadranka Buturović Ponikvar

Ljubljana, Slovenia

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

30

Prof. dr Paulo Raggi

Edmonton, Canada

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

31

Prof. dr Zoran Rančić

Zürich, Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

32

Dr Rodolfo Rivera

Monza, Italy

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

33

Prof. dr Claudio Ronco

Vicenza, Italy

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

34

Prof. dr Alexander Rosenkranz

Graz, Austria

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

35

Prof. dr Ivan Rychlik

Prague, Czech Republic

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

36

Prof. dr Jan A. Staessen

Leuven, Belgium

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

37

Prof. dr Michel Safar

Paris, France

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Prof. dr Werner Siems

Germany

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

39

Prof. dr Donald Silverberg

Tel Aviv, Israel

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

40

Prof. dr Pavel Skok

Maribor, Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

41

Prof. dr Guseppe Schillaci

Perugia, Italy

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

42

Prof. dr Grazia Tamma

Bari, Italy

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

43

Prof. dr Vladimír Tesař

Prague, Czech Republic

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

44

Prof. dr Stephan Thijssen

New York, USA

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

45

Prof. dr Mario Timio

Perugia, Italy

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

46

Prof. dr Vassilios Vassiliou

London, England

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

47

Prof. dr Davide Viggiano

Naples, Italy

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

48

Prof. dr Isidro Vilacosta

Madrid, Spain

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

49

Prof. dr Bernand Weber

Lausanne, Switzerland

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

50

Prof. dr Volker Wizemann

Giessen, Germany

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

Rok za slanje sažetaka- KARNEF 2023

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA (slobodna saopštenja)

Rok za slanje sažetaka je 28.02.2023.- 00:00h. Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi poslati sažeci radova  podležu recenziji. Samo oni koji  dobijupozitivnu rezenziju, biće prihvaćeni za poster ili usmenu prezentaciju i štampani kao radovi u celini u zborniku radova (M30).

Autori će biti obavešteni o rezultatima recenzije do 15.03.2023. Za autore čiji sažeci budu prihvaćeni, rok za slanje radova u celini je 15.04.2023.

Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu sažetka navedena u produžetku.

Svi sažeci šalju se isključivo putem elektronske pošte na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . U naslovu poruke obavezno navesti ime i prezime vodećeg autora, kao i naziv institucije u kojoj radi. Uz email poruku priključiti fajl koji sadrži sam sažetak u MS Word for Windows formatu. Veličina stranice treba da bude A4 (210x297mm), sa marginama od 3cm sa leve i desne strane, orijentacija "Portrait", Font Arial, veličina fonta 10 (bez izuzetaka za naslove i sl.).

Na prvoj strani navesti sledeće informacije:

  1. Ime, prezime, naziv i adresu institucije, kontakt adresu, telefonski broj i email adresu vodećeg autora.
  2. Imena, prezimena i nazive institucija (uključujući adrese) koautora.
  3. Redni broj i naziv odabrane tematske oblasti.
  4. Naziv rada- sažetka na engleskom i srpskom jeziku.

Važno: U nazivu rada NE koristiti skraćenice, osim kada je to apsolutno neophodno.

Druga strana treba da sadrži:

1.    Naziv rada- sažetka, na engleskom i srpskom jeziku

2.    Tekst sažetka, na engleskom i srpskom jeziku. 

Važno: Na drugoj strani nikako NE navoditi imena autora, koautora i institucija u kojima rade. Skraćenice, ukoliko su korišćene, treba da budu definisane pri njihovom prvom pojavljivanju u tekstu (pri čemu skraćenicu treba navesti u zagradi), s tim što bi trebalo izbegavati one koje nisu opšte prihvaćene. Koristiti SI (Systeme Internationale) jedinice, kada god je to moguće.

Tekst sažetka može imati najviše 30 redova. Tekst sažetka podeliti u sledeće sekcije:

1.    Uvod

2.    Materijal i metode

3.    Rezultati

4.    Zaključak

Teme za slobodna saopštenja simpozijuma 2023

Teme za slobodna saopštenja Prvog Međunarodnog simpozijuma kardionefrologije: Arterijska hipertenzija u 21-om veku- pogled eksperata

31. Maj 2023 Pirot Srbija

 

1.    Etiopatogenetski mehanizmi arterijske hipertenzije

2.    Rezistentna hipertenzija- novi aspekti dijagnostike i terapije

3.    Asimptomatska hiperurikemija i hipertenzija

4.    Hipertenzija starih

5.    Savremeni trendovi u prevenciji i lečenju arterijske hipertenzija

 

Poziv i uslovi učešća- KARNEF 2023

Šesti Međunarodni kongres kardionefrologije i Prvi Međunarodni simpozijum arterijske hipertenzije održaće se od 29. do 31. maja 2023. godine u Pirotu, u organizaciji Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Kongres je akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare sa sledećim brojem  bodova 

Pasivno učešće

10

Aktivno učešće (poster  prezentacija)

11

Za usmeno izlaganje

13

Pozvani predavači

15

Simpozijum će takođe biti akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare sa sledećim brojem  bodova

Pasivno učešće

6

Aktivno učešće (poster  prezentacija)

7

Za usmeno izlaganje

9

Pozvani predavači

10

Vaše prisustvo i učešće na Kongresu i Simpozijumu zahteva da se registrujete 

Registracija učesnika oba sastanka moguća je uz uplatu kotizacija

 Kotizacije

Do 28.02.2023

Nakon 28.02.2023

Pojedinačne

8.000 RSD

10.000 RSD

Istraživači, doktoranti i specijalizanti koji nisu u radnom odnosu (uz adekvatan dokaz)

6.000 RSD

8.000 RSD

Organizovane grupe (grupa od 20 i više učesnika)

7.000 RSD

9.000 RSD

Uplata kotizacija

Kotizacije uplatiti na račun Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Broj računa: 105- 22549-88-Karnef, AIK banka 

Napomene: 

1.    Na uplatnici, polje model ostaviti prazno, a u polje poziv na broj upisati broj licence ili matični broj.

2.    Ako do sada niste bili član Udruženja– registrujte se i učlanite u Udruženje za kardionefrologiju Srbije. Ovim stičete pravo da aktivno učestvujete u radu Udruženja, prisustvujete skupštini Udruženja, predlažete i birate članove predsedništva.

 

Učlanjenje je besplatno, a PRIJAVA se podnosi online.

 

Vi ste ovde: Home karnef 2023 ss