KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Obaveštenje o produženju roka za slanje abstrakta

Imajući u vidu celokupna dešavanja u vezi sa epidemiološkom situacijom kod nas i u svetu, Organizacioni

odbor Petog medjunarodnog kongresa kardionefrologije i hipertenzije odlučio je da produži vreme za

slanje sažetaka do 15. aprila 2021. godine. Tri najbolja sažetka po odluci komisije recenzenata biće

štampani u celini u Zborniku radova Kongresa.

Vi ste ovde: Home Naslovna 2021 ss Obaveštenje o produženju roka za slanje abstrakta