KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Program skupa 2019

Uputstvo za prezentaciju radova - KARNEF 2019

Usmene prezentacije - trajanje prezentacije od 15 do 20 minuta (vreme će biti određeno u definitivnom programu sastanka!). Slajdovi treba da budu na engleskom, a izlaganje na engleskom ili srpskom jeziku. Predavačima će biti na raspolaganju video bim projektor sa pratećom opremom. Molimo Vas da prezentacije budu izrađene u Power Point-u sa korišćenjem Times New Roman ili Arial fonta.

Poster prezentacije - dimenzije panoa za poster prezentacije su: širina 120cm, visina 80cm. Tekst na posterima treba da bude na engleskom, a diskusija na srpskom ili engleskom jeziku.

Četvrti Međunarodni Kongres Kardionefrologije i Hipertenzije - KARNEF 2019, Ribarska Banja, 17-19. maj 2019.

Raduje me da mogu da Vas pozovem na deveti sastanak Udruženja za kardionefrologiju Srbije i Četvrti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije ,,KARNEF 2019“, koji će se održati od 17. do 19. maja, 2019. godine u kongresnoj sali specijalne bolnice "Ribarska Banja".

,,KARNEF“ je već tradicionalni skup kardiologa i nefrologa, na kome učestvuju i lekari drugih specijalnosti: fiziolozi, patofiziolozi, klinički biohemičari, farmakolozi, endokrinolozi, pulmolozi, anesteziolozi, kardiovaskularni hirurzi. Od nesumljivog značaja je i učešće farmaceuta, hemičara i biologa. 

Mutidisciplinarni pristup kod pacijenata sa udruženim bolestima srca i bubrega je od neprocenjivog značaja u ranom otkrivanju, dijagnostici, prevenciji i lečenju, obzirom na složene etiopatogenetske mehanizme nastanka i razvoja ovih bolesti.

Po prvi put na Kongresu ce biti reči i o kardio-pulmonalno-renalnim oštećenjima, kao i odnosa izmedju gastrointestinalnog trakta i kardiorenalnih bolesti, čemu se do sada nije poklanjala posebna pažnja. Posebna tematsku celinu sastanka čine eksperimentalna kardionefrologija i fizička hemija u kardionefrologiji koje kao bazične oblasti u mogome doprinose razumevanju kompleksnih etiopatogenetskih mehanizama i interakcija sistema srce-bubreg. Nezaobilazna tema sastanka je arterijske hipertenzije i njena uloga u nastanku i progresiji kardiorenalnih oštećenja, sa isticanjem novih terapijskih mogućnosti.

Kao i prethodnih godina, na sastanku će biti, pored domaćih, i veliki broj stranih predavača, što svakako govori o značaju i kvalitetu skupa.

Ovo je deveta škola kardionefrologije, jedinstvena, ne samo na prostorima naše zemlje, već i u regionu i u jugo-istočnoj Evropi. Rad skupa će se odvijati kroz plenarna predavanja, tematske sesije, radionice, i direktne susrete učesnika sa ekspertima iz pojedinih oblasti. Uloga Udruženja za kardionefrologiju Srbije u organizaciji ovih skupova i u kontinuiranom radu na problemima otkrivanja uzroka i adekvatnog tretmana bolesnika sa udruženim bolestima srca i bubrega prepoznata je i od strane velikim svetskih asocijacija. Od marta meseca 2016. godine naša organizacija je pridruženi član Svetskog udruženja nefrologa.

Pozivam Vas da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u radu skupa, i tako doprinesete daljem razvoju kardionefrologije u Srbiji.

Do skorog viđenja u Ribarskoj Banji, srdačan pozdrav,

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije

Prof. dr Sonja Radenković

Poziv za dodelu nagrada

 

Poštovane koleginice i kolege,

pozivam Vas da konkurišete za nagrade za najbolje publikacije u 2018. godini u oblasti kardionefrologije.   

Neophodno je da bar jedan od koautora publikacije koja se nominuje za nagradu bude član Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Molim Vas da predložene radove pošaljete do 20.1.2019. godine na e-mail adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Nagrade će biti dodeljene na Četvrtom međunarodnom kongresu kardionefrologije i hipertenzije - Karnef 2019.

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije

 

Prof. dr Sonja Radenković

Prijava radova i slanje sažetaka 2019

Tematske oblasti kongresa i sobodnih saopštenja:

1.      Sadašnjost i budućnost kardionefrologije kod nas i u svetu

2.      Kardionefrologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi (uključeni prikazi slučajeva)

3.      Novine u dijagnostici i lečenju udruženih bolesti srca i bubrega

4.      Srce, bubreg i dijaliza

5.      Kardiovaskularne komplikacije kod bolesnika sa transplantiranim bubregom

6.      Dijabetes, gojaznost i kardiorenalna oštećenja

7.      Kardio-pulmonalno-renalna interakcija

8.      Poremećaji balansa vode i elektrolita u bolestima srca i bubrega

9.      Uloge hipertenzije u nastanku i progresiji kardiorenalnih oštećenja

10.    Medicinska hemija - novi potencijalni agensi u tretmanu udruženih bolesti srca i bubrega

11.    Eksperimentalna kardionefrologija

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za lekare farmaceute i biohemičare.

Organizatori:                                                                                  Pokrovitelji:

Udruženje za kardionefrologiju Srbije                                        Internacionalno udruženje nefrologa (ICN)

                                                                                                        Evropsko udruženje za kardionefrologiju (ECNA)

                                                                                                        Ministarstvo prosvete, nauke i tehološkog razvoja Republike Srbije

Broj bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju:

1. Pasivno učešće: 10

2. Aktivno učešće (poster, prezentacija): 11

3. Za usmeno izlaganje: 13

4. Pozvani predavači: 15 

Web sajt Udruženja za kardionefrologiju:

http://www.karnef.org

E-mail adresa Kongresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

E-mail adresa organizatora Kongresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Detaljne informacije o Kongresu, uslovima učešća na skupu i uputstva za pisanje sažetaka nalaze se na zvaničnom sajtu Udruženja za kardionefrologiju.

Sažetke slati isključivo elektronskim putem na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Vi ste ovde: Home Naslovna Strana 2019