Sažeci - KARNEF 2015

Rok za slanje sažetaka traje do 10.03.2015, 24h.

Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi sažeci salju se isključivo putem elektronske pošte, na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . U naslovu poruke obavezno navesti ime i prezime vodećeg autora, kao i naziv institucije u kojoj radi. Uz email poruku priključiti fajl koji sadrži sam sažetak u MS Word for Windows formatu. Veličina stranice treba da bude A4 (210x297mm), sa marginama od 3cm sa leve i desne strane, orijentacija "Portrait". Font Arial, veličina fonta 10 (bez izuzetaka za naslove i sl.).

Autori se opredeljuju za jednu od ponuđenih tematskih oblasti:

 1. Epidemiologija, rano otkrivanje i prevencija kardiovaskularnih bolesti u bubrežnih bolesnika

 2. Kardiovaskularni rizik faktori i bolesti bubrega

 3. Specifičnosti dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti u bubrežnih bolesnika

 4. Bolesti srca i dijaliza

 5. Transplantacija bubrega i kardiovaskularni rizik faktori

 6. Kardionefrološki problemi u starih

 7. Metabolički sindrom, dijabetes i kardiorenalna oštećenja

 8. Primarne bolesti srca i bubreg

 9. Značaj pojedinih markera u proceni kardiorenalnih oštećenja

 10. Hipertenzija - uzrok i posledica kardiorenalnih oštećenja

 11. Rezistentna arterijska hipertenzija - dijagnostički i terapijski izazov 21. veka

 12. Vodenoelektrolitni poremećaji i kardiorenalna oštećenja

 13. Kardionefrologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Na prvoj strani navesti sledeće informacije:
 1. Ime, prezime, naziv i adresu institucije, kontakt adresu, telefonski broj i email adresu vodećeg autora.
 2. Imena, prezimena i nazive institucija (uključujući adrese) koautora.
 3. Redni broj i naziv odabrane tematske oblasti.
 4. Naziv rada - sažetka na engleskom i srpskom jeziku.

Važno: U nazivu rada NE koristiti skraćenice, osim kada je to apsolutno neophodno.

Druga strana treba da sadrži:

 1. Naziv rada - sažetka, na engleskom i srpskom jeziku
 2. Tekst sažetka, na engleskom i srpskom jeziku.

Važno: Na drugoj strani nikako NE navoditi imena autora, koautora i institucija u kojima rade. Skraćenice, ukoliko su korišćene, treba da budu definisane pri njihovom prvom pojavljivanju u tekstu (pri čemu skrećenicu treba navesti u zagradi), s tim što bi trebalo izbegavati one koje nisu opšte prihvaćene.
Koristiti SI (Systeme Internationale) jedinice, kada god je to moguće.

Tekst sažetka na engleskom jeziku može imati najviše 30 redova. Tekst sažetka podeliti u sledeće sekcije:

 1. Uvod
 2. Pacijenti i metode
 3. Rezultati
 4. Zaključak

Svi poslati sažeci podležu recenziji. Samo oni prihvaćeni od strane recenzenata biće štampani kao radovi u celini i prihvaćeni za poster prezentaciju na simpozijumu. Autori će biti obavešteni o rezultatima recenzije do 31.03.2015. Za autore čiji sažeci budu prihvaćeni, rok za slanje radova u celini je 15.04.2015.