KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Prezentacije - KARNEF 2017

Usmene prezentacije - trajanje prezentacije 15 minuta, uključujući i diskusiju. Slajdovi treba da budu na engleskom, a izlaganje na engleskom ili srpskom jeziku. Predavačima će biti na raspolaganju video bim projektor sa pratećom opremom. Molimo Vas da prezentacije budu izrađene u Power Point-u sa korišćenjem Times New Roman ili Arial fonta.

Poster prezentacije - dimenzije panoa za poster prezentacije su: širina 120cm, visina 80cm. Tekst na posterima treba da bude na engleskom, a diskusija na srpskom ili engleskom jeziku.

Sažeci - KARNEF 2015

Rok za slanje sažetaka traje do 10.03.2015, 24h.

Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Opširnije: Sažeci - KARNEF 2015

Vi ste ovde: Home KARNEF 2015 Sr Scientific 2015 Sr